skbb1.zoom-a.com


PENTADBIR SEKOLAH


Nama
Jawatan
Kategori
Tarikh Lahir
Mula Berkhidmat
Kelulusan
Maktab
: Pn Hjh Roseni Bt Hj Salleh,
: Guru Besar
: DGA 34
: 18.11.1955
: 01.05.1979
: Sijil Perguruan
: Maktab Perguruan

Nama
Jawatan
Kategori
Tarikh Lahir
Mula Berkhidmat
Kelulusan
Maktab
: Pn Marsilah bt Kartimon
: Penolong Kanan 1
: DGA 32
: 09.07.1956
: 07.01.1980
: Sijil Perguruan
: Maktab Perguruan

Nama
Jawatan
Kategori
Tarikh Lahir
Mula Berkhidmat
Kelulusan
Maktab
: Pn Hajah Rosnah bt Idrus
: Penolong Kanan HEM
: DGA 32
: 19.03.55
: 01.03.1978
: Sijil Perguruan
: Maktab Perguruan

Nama
Jawatan
Kategori
Tarikh Lahir
Mula Berkhidmat
Kelulusan
Maktab

: En. Nor'Ihsan b. Syarif
: Penolong Kanan KoKurikulum
:
:                                                     

 

Zoom A - Program Pembelajaran Secara Interaktif Melalui Internet Yang Tercanggih Di Malaysia

Pelawat: